Relaterad Information
Revisorer


Tillämpning av bolagsstyrningskoden

Trelleborg är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Nedan återfinns bolagsstyrningsrapporter från 2006. I bolagsstyrningsrapporten finns uppgifter om styrelsens och utskottens arbete under respektive år.
2013
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2013 (pdf)

2012
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2012 (pdf)

2011
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2011 (pdf)

2010
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2010 (pdf)

2009
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2009 (pdf)

2008
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2008 (pdf)

2007

Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2007 (pdf)
Översikt av Trelleborgs tillämpning av bolagsstyrningskoden (pdf) 


2006
Bolagsstyrningsrapport från årsredovisning 2006 (pdf)
Översikt av Trelleborgs tillämpning av bolagsstyrningskoden (pdf) 
Mer information om bolagsstyrningskoden finner du på Kollegiet för Svensk bolagstyrnings webbplats, www.bolagsstyrning.se.

Senast uppdaterad 2014-03-27 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande

Sidor

Resultat på Trelleborgsidor

© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
Webbplatspolicy   |   Cookie policy   |   Webbkarta