Varumärket Trelleborg


Varumärket Trelleborg har funnits i mer än 100 år, och Trelleborg är idag välkänt inom en rad olika marknadssegment. Varumärket summerar vårt löfte och erbjudande – innovativa och tillförlitliga lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer.Vårt löfte tar sin utgångspunkt i vår vision, affärsidé och värderingar, och skapas och upprätthålls genom allt vi gör, av varje medarbetare, varje dag.

Trelleborgs varumärkesstrategi innebär att Trelleborg är huvudvarumärke inom hela koncernen, kompletterat med dottervarumärken riktade till specifika kundsegment.

Strategin syftar till att stärka varumärket Trelleborg globalt, ta tillvara synergier och maximera genomslagskraften för vår verksamhet. På så sätt driver vi långsiktig och lönsam tillväxt.

Under det senaste året har fokuseringen på Trelleborgvarumärket stärkts ytterligare, bland annat genom rationalisering av varumärkesportföljen och ökat fokus på samstämmighet i all kommunikation globalt.


Vår logotyp
Bokstaven T i en triangel är en karaktäristisk men ändå enkel symbol för Trelleborg. Den presenterades för första gången år 1908 och registrerades som ett varumärke i Sverige och de nordiska länderna följande år.

Med tiden har registreringar i många andra länder gjorts. År 1924 moderniserades T-symbolen och har haft samma utseende sedan dess. Endast smärre förändringar har gjorts under årens lopp. År 1994 kompletterades den med tre ofyllda trianglar som symboliserar koncernens expansion.

Vår varumärkesstrategi
Varumärket Trelleborg och våra strategiska och taktiska dottervarumärken är viktiga tillgångar. Varumärket Trelleborg representerar hela företaget och speglar arv, principer, värderingar, kultur, människor och strategi.

Det viktigaste varumärket strategiskt sett är Trelleborg. Samtidigt skapar vår varumärkesstrategi möjligheter för dottervarumärken och ger dem frihet att utvecklas. Detta är anledningen till vårt val av en moder och dotter varumärkesstrategi, som etableras i på Trelleborgs varumärkesstrategi och policy.

Vårt övergripande mål är att maximera varumärkeseffektiviteten inom Trelleborgkoncernen genom samverkan mellan moder- och dottervarumärken.

Senast uppdaterad 2015-03-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande

Sidor

Resultat på Trelleborgsidor

© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
Webbplatspolicy   |   Cookie policy   |   Webbkarta